Dernek Tüzüğü

ANADOL OTOMOBİL  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

         Derneğin Adı ve Merkezi

         Madde 1– Derneğin Adı: “Anadol Otomobil Derneğidir.

         Derneğin merkezi İstanbul’dur.    

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

         Madde 2– Anadol Otomobil Derneği;

1-Anadol markalı motorlu taşıtların sevgisini, kullanımını, muhafazasını sağlamak ve bir sonraki kuşaklara aktarmak.
2-Üyelerin Anadol markalı araçları veya diğer klasik ve antika araçlarıyla, bu araçlarla yapılan etkinlikler ile ilgili tüm sorunları tespit etmek, çözüm yolları önermek, bulmak ve yardımcı olmak.
3-Anadol markalı veya diğer antika ve klasik motorlu araçlar ile yapılan yurtiçi, yurt dışı aktivitelerde ve motor sporları faaliyetlerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek,
4-Üyelerini motorlu araçlar ve bu araçlarla yapılan etkinlikler konusunda bilgi sahibi kılmak ve bilgilerini yenileyerek pekiştirmek amacındadır.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;
1-Anadol markalı veya diğer antika ve klasik otomobillerin ve bu sınıfa giren diğer araçların muhafazasını sağlamak ve bir sonraki kuşaklara aktarmak için gerekli önlemleri almak,
2-Anadol veya diğer antika ve klasik otomobil sahibi olmayan kişilerin bu konuyu sevmeleri ve ilgilenmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,
3-Üyelerinin Anadol marka otomobiller ve klasik ve antika sınıfa giren diğer motorlu araçlar ile ilgili sorunlarını tespit etmek, öneriler geliştirmek, çözümlenmesinde yardımcı olmak ve ilgili kurum ve kuruluşlara rapor vermek ve taleplerde bulunmak,

4-Anadol markalı veya diğer antika ve klasik otomobil konusunda araştırmalar anketler yapmak, süreli veya süresiz yayınlar, dergiler, broşürler, bültenler çıkarmak, üyelerine veya ilgili kurumlara dağıtımını yapmak, toplantılar düzenlemek, konferanslar,paneller ve açık oturumlar tertiplemek, sorunları tartışmak ve sonuçlarını açıklamak,

5- Kültürel ve sportif amaçlı yarışlar, müsabakalar tertip etmek, başka kuruluşlarca yapılan bu ve benzeri etkinliklere kulüp adına katılıp temsil etmek,

6- Geziler, sergiler düzenlemek, amaçları doğrultusunda bilgi ve belgelerden arşiv oluşturmak, sinema, imza günleri tertiplemek, müze kurmak,

7- Üyelerin eğitimi ve dinlenmesi için lokal açmak, lokal işletmek, işletmeciye vermek,

8- Üyelerinin  biraraya gelmesi için balo, kermes, çay günleri düzenlemek,

9- Üyeleri ile antika ve klasik otomobil sevenlerinin sorunlarının tesbiti ve bilgi verilmesi için “Danışma Günleri” tertiplemek,

10- Dernek binası, Anadol veya diğer markalı antika ve klasik otomobilleri muhafaza etmek ve onarımlarını yapmak, onarım için gerekecek yedek parça ve aksesuarları almak, muhafaza etmek, dağıtmak ve sosyal faaliyetleri için gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak,

11- Benzeri konularda kurulmuş bulunan diğer dernekler, kurumlar ve kuruluşlar ile görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak ve üye olmak,

12- Üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çakabilecek sorunların tespiti ve çözümü için faaliyetlerde bulunmak,

13- Yurt dışında ve yurt içinde kurulmuş bulunan otomobil kulüpleri ve üst kuruluşlarının uygulamaları ve çalışmaları hakkında üyelerine bilgi vermek ve gerektiğinde üye ve temsilcisi olmak,

14- İnternet üzerinden haberleşme ve tanıtım yapmak amacı ile web sayfası, web forum sayfaları yapmak veya yaptırmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,sosyal alanda faaliyet gösterir.